Kvalitāte

Uzņēmums piedāvā pilna cikla projektu realizāciju, sākot no projektēšanas līdz montāžai objektā.

Tas nodrošina nepārtrauktu komunikāciju ar klientu jebkurā izpildes posmā un ļauj pilnībā izprast un izpildīt sava klienta vēlmes, pielāgojot mēbeles esošajam interjeram. Mums ir svarīgi īstenot savu kvalitātes politiku tā, lai veidotu ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem.


Īstenotās kvalitātes kontroles sistēmas galvenie ieguvumi:

  • uzlabota pozīcija konkurējošā nacionālajā un globālajā tirgū, kā arī pieeja jauniem tirgiem;
  • samazinātas ražošanas izmaksas, pamatojoties uz mazāku nekvalitatīvās produkcijas apjomu, mazāku pārstrādes apjomu, procesu racionalizēšanu un mazāku kļūdu daudzumu;
  • lielāka uzticēšanās un sadarbība no klientu puses, darbuzņēmēju puses un citām trešajām pusēm;
  • uzlabota iekšējā darba efektivitāte;
  • lielāka aktivitāte, motivācija un zināšanas par kvalitātes jautājumiem darbinieku vidū.


Sertifikāti un atbilstības deklarācija PDF formātā:

 

     ISO 9001    ISO 14001ISO 5001

 

FSC     PEFC sertifikāts