Search
Close this search box.

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

Datu pārzinis

SIA “Troja”, reģistrācijas numurs: 40003093873, juridiskā adrese: Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004.

Privātuma politikas darbības sfēra

Šo Privātuma politiku SIA “Troja” piemēro, veicot personas datu apstrādi, tajā skaitā pārziņā esošajās interneta vietnēs www.troja.lvwww.celazimes.lvwww.trojasmebeles.lvwww.skateboard.lvwww.supulzirdzins.lvwww.rockinghorse.lvwww.supamasisarkliukas.ltwww.rockinghorse.lvwww.darbagalds.lv nodoto personas datu apstrādi. SIA “Troja” nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 prasības. SIA “Troja” apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

SIA “Troja” var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

 • Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Lai nodrošinātu ērtu preču un pakalpojumu rezervāciju, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • Preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu Interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Drošības un drošuma nodrošināšanai uzņēmuma telpās un teritorijā, veicot videonovērošanu un piekļuves kontroli (leģitīma biznesa interese).
 • Personas datu saņēmēju kategorijas
 • Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl SIA “Troja” ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai ar Jums noslēgto līgumu:
 • Jūsu personas dati var tikt nodoti apstrādei citam uzņēmumam koncerna “Latvijas Finieris” ietvaros;
 • Valsts institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;
 • Organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;
 • Atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, SIA “Troja” interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/ pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības saņemt no SIA “Troja” apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, ja vien Jūsu rīcībā jau nav attiecīgā informācija. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī  jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Informācijas drošība

SIA “Troja” īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Spēkā stāšanās datums

SIA “Troja” patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.troja.lv aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

Nododot SIA “Troja” savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Kas ir sīkdatnes jeb Cookies?

Sīkdatnes jeb Cookies ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas datorā, kad apmeklējat kādu interneta vietni. Tās paredzētas tam, lai interneta vietnes varētu “atcerēties”, kādas darbības veicāt pagātnē. Tostarp noklikšķinājāt uz noteiktām saitēm, iegājāt noteiktās vietnēs, pieteicāties savā profilā vai lasījāt noteiktas lapas pirms vairākiem mēnešiem vai pat gadiem. Ir vairāki sīkdatņu veidi, un bez sīkdatnēm interneta vietnes nevar funkcionēt normālajā, Jums ierastajā veidā. Sīkdatnes izmanto lielākā daļa interneta vietnes, jo tas ir viens no daudzajiem instrumentiem, kas palīdz veiksmīgi pielāgot saturu lietotāju vajadzībām.

Kā noņemt sīkdatnes jeb Cookies?

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas automātiski pieņemt sīkdatnes. Jūs varat izslēgt sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā, bet jāpatur prātā, ka, to izdarot, Jūs varat zaudēt iespēju izmantot līdzekļus, kas ir nepieciešami, lai mājas lapa strādātu. Ja Jums ir nepieciešama plašāka informācija par sīkdatnēm, lūdzu, apmeklējiet mājas lapu www.aboutcookies.org, kur Jūs atradīsiet detalizētu, neatkarīgu informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes caur pārlūka uzstādījumiem un kā noņemt cookies, kas jau ir Jūsu datorā.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli uz troja@finieris.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru +371 67609320, vai rakstīt uz SIA “Troja”, Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004.